Kedy je vhodné frézovanie komína

Frézovanie komínov môže efektívne vyriešiť problém s komínom, ktorý vznikol z dôvodu opotrebovania, nutnosti zmeny priemeru prieduchu či typu vložky pre nové vykurovacie zariadenia alebo revíznej správy potrebnej pre uzavretie poistenia nehnuteľnosti.

Frézovanie komína je možné vtedy, ak ide o komínové teleso nie domom vedenú šachtu pre ventiláciu. Frézuje sa tehla, šamotová tehla, betón, alebo iné tvrdé materiály. Murivo komína musí byť dostatočne široké, keďže frézovaním je možné odstrániť maximálne 5 cm jeho poškodenej časti. Ak ide o klasický komín jeho vnútorný rozmer je 15x15cm. Takýto rozmer a väčší komín je možné frézovať bez problémov. Pokiaľ je rozmer menší než 15cm je nutné realizáciou prediskutovať. V prípade združených komínov sa frézovaním dá upraviť len každý druhý prieduch, výnimkou sú aj všetky prieduchy.

Frézovanie a vložkovanie doporučujeme:

  • Ak ste vymenili vykurovací kotol a robíte kompletnú rekonštrukciu vykurovania
  • Pokiaľ máte akýkoľvek problém s ťahom v komíne
  • Pre bezpečnosť bývania, aby Vám komín nevyhorel
  • Ak Vám začína decht prerážať cez komínové teleso a mokne murivo
  • Ak potrebujete revíznu správu (nezískate ju bez vyvložkovaného komína )
  • Rekonštrukcia podkrovie a chcete niečo urobiť pre Váš komín
  • Vyhláška o komínoch SR stanovuje mať komín vyvložkovaný
  • Vyvložkovaný komín znižuje spotrebu paliva

 Zadechtovaný komín   Vyfrézovaný komín

Pred samotnou rekonštrukciou komína zhodnotí jeho vhodnosť na úpravu frézovaním obhliadajúci technik. Spolu so vzájomnou konzultáciou určíme ten najvhodnejší a najekonomickejší spôsob rekonštrukcie vášho komína, ocenenie a použitý druh materiálu pre vložkovanie.