Nerezový komínový systém

Po vyfrézovaní komína je nutné vložkovanie. Majte dôraz na správne použitý nerezový systém. Novodobé nerezové systémy sú zvárané plazmou. Dosiahnete hladké čisté telo vložky, kde sa v spojoch neusadzuje opätovne decht, ako u starého komínového telesa. Plazmou zvárané komponenty vykazujú lepšie tesnosti v spoji samotných, ako falcované spoje. Druhoradým faktorom pre výber kvalitnej vložky je použitý nerezový materiál. Na Slovenskom trhu je v ponuke viacero materiálov. Z dôvodov kompletnej rekonštrukcie komína, ktorá nie je záležitosťou na rok ale desaťročia, dbajte na správny výber vložky s dlhodobým účinkom a trvácnoťou.

Vložky pre plynové kotle - 1.4404

Najpoužívanejším a najvhodnejším materiálom pre vložkovanie komínov napojených na plynový kotol je nerez triedy 1.4404 - X2CrNiMo17-12-2. Ide o nerezový materiál určený pre kyslé a skondenzované prostredie. Jeho menšia pevnosť a nižší obsah uhlíka vykazuje nízke zaťaženie a aj obstarávaciu cenu. Ak nastane v komíne vyhorenie pri vykurovaní drevom, nerez sa naruší a začne rozpadať. Pri plynových kotloch takéto vyhorenie nie je možné, pre iný druh splodín odvádzané v komíne. Nedoporučujeme pre vykurovanie tuhým palivom.

Vložky pre tuhé palivo -1.4828

Ak vlastníte kotol vykurovaný tuhým palivom je najideálnejšie použiť trieda nerezu 1.4828 - X2CrNiMo17-12-2, alebo inak povedané žiaruvzdorná nerez. Vykazuje vysokú odolnosť pre vyhorenie až 1100 °C a obsah chrómu a niklu. Týmito vlastnosťami dosahuje mechanické vlastnosťami a veľmi dobre znáša oxidačne prostredie. Preto je ju možné použiť aj pre plynové kotle. Zabezpečí dlhú životnosť pred opotrebením.

Materiál 1.4301 /  1.4571 a iné

Nie každú nerez môžeme nazvať žiaruvzdornú. Sú výrobcovia komínových systémov, ktorý vyrábajú vložky z nereze určenej pre potravinársky trh a chcú tak nahradiť typ 1.4828 inou nerez ako je napríklad 1.4301. Vlastnosti nereze 828 sú nenahraditeľné iným materiálom. Nemôžete jednoducho do komína osadiť nerezovú vložku z materiálu určeného pre potravinársky sektor. Koncové rozhodnutie je ale vždy na zákazníkovi.

Nerez  1.4571 obsahuje zbytkový materiál z výrobného procesu, ktorý je náchylný na koróziu, preto je nevhodná pre vlhké prostredie a použitie v komínových systémoch. Pri triskovom obrábaní, alebo zváraní plazmou sa takýto prebytočný materiál znehodnocuje prehrievaním a vzniká narušenie už v samotnom počiatku výrobného procesu. Takéto vlastnosti majú konečný vplyv na koróziu materiálu aj keď sa hovorí že nerez nezhrdzavie. Toto je ukážka toho, že pri nevhodnej voľbe nereze môže začať korodovať.

Výrobcovia komínových systémov s cieľom ušetriť a mať väčšie zisky používajú aj nerezové materiály, ktoré nie sú vhodné pre komínový systém. Takýto materiál Vám po vyvložkovaní môže vydržať roky, ale cieľom rekonštrukcie komínového telesa je, aby vydržalo desaťročia.

Popis nerezovej rúry

Nerezový Takéto značenie je povinné na každom jednotlivom komponente komínového systému.

Nerezový systém, ktorý je možné podľa vyhlášky použiť pri vložkovaní komína musí byť označený všetkými informáciami, ktoré nariaďuje zákon. V opačnom prípade, nemusíte dostať na dielo revíznu správu a ani neviete aký materiál Vám dol dodaný. Značenie musí obsahovať typ, nereze výrobcu, technické parametre ocele, hrúbka atď. Pri realizácii dbajte nato, aby Vám bol dodaný presne ten materiál o aký ste požiadali. Naše nerezové systémy sú označené všetkými prvkami, ktoré vyhláška nariaďuje včetne značenia CE. Najdôležitejšia informácie pre Vás je už spomínaný typ nerezovej ocele a hrúbka plechu. V prípade obrázku je to 1.4828 a Z1 čo značí 1 mm.

Naša spoločnosť realizuje zákazky výlučne z materiálov určených pre komínové systémy triedy nerezu 1.4404 a 1.4828.