Kontakt

PURSYSTEM. s.r.o.
M.R.Štefánika 1822/39
026 01 Dolný Kubín

Kraj: Žilina

IČO: 46 034 391
IČ DPH: SK2023207890

infopursystem@gmail.com

telefón: 0908 932 945

Pracujeme v celej SR od Prešova, Popradu až po Bratislavu, Zvolen Košice, Liptovský Mikuláš a iné regióny SK.

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sro, číslo vložky: 54916/L. Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, spádová oblasť Dolný Kubín, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1.